Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында 2000 елның 3 мартындагы 95 номерлы Татарстан Республикасы ЗАКОНЫ (2003 елның 9 августындагы 32-ТРЗ номерлы, 2008 елның 26 ноябрендәге 116-ТРЗ номерлы, 2010 елның 28 июнендәге 34-ТРЗ номерлы, 2011 елның 1 августындагы 59-ТРЗ номерлы, 2013 елның 25 февралендәге 15-ТРЗ номерлы, 2014 елның 12 июнендәге 53-ТРЗ номерлы, 2015 елның 27 июнендәге 42-ТРЗ номерлы, 2017 елның 26 маендагы 29-ТРЗ номерлы, 2020 елның 4 юлендәге 35-ТРЗ номерлы, 2020 елның 26 декабрендәге 94-ТРЗ номерлы, 2022 елның 27 июнендәге 38-ТРЗ нормерлы Татарстан Республикасы законнары редакциясендә; Татарстан Республикасы Югары Судының 2002 елның 12 апрелендәге 3П-1-45-2002 номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International